حذف نام همسر از شناسنامه

اگر زن پس از طلاق همچنان دوشیزه یا باکره باشد ،هریک از زن یا شوهر با ارائه مدارک مورد نیاز مثل گواهی پزشکی قانونی ، میتوانند نام همسر سابقش را از شناسنامه حذف کند

اگر زن بعد از طلاق دوشیزه یا باکره نباشد حذف مشخصات همسر برای هریک از زن و شوهر فقط با تزدواج مجدد امکان پذیر خواهد بود.

حذف نام همسر از شناسنامه مرد تنها منوط است به ازدواج مجدد و ثبت مشخصات همسر دوم در شناسنامه.بعد از ثبت رسمی ازدواج دوم مرد میتواند با در دست داشتن مدارک شناسایی و عقدنامه جدید،به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه و خواستار حذف نام همسر اول شود.

در ازدواج موقت یا همان صیغه ،لزوما مشخصات زن و مرد در شناسنامه ثبت نمی شود ولی مشخصات فرزندان متولد و حاصل از این ازدواج در شناسنامه پدر و مادر قید می شود و هیچ راهی برای عدم ثبت آن وجود ندارد.

همانطور که در بالا توضیح داده شد حکم فوق در حالت حذف نام شوهر از شناسنامه زن (بر فرض عدم بکارت) نیز جاری مس باشد.اما اگر طلاق در دوران عقد و بکارت دختر رخ داده باشد ،حذف نام همسر از شناسنامه ،بدون تشریفات فوق و به صرف درخواست انجام میشود.

علت حکم فوق ،مطلع شدن همسر دوم از ازدواج اول مرد عنوان شده است.

شرایط حذف نام همسر از شناسنامه :

لازم به ذکر است در موارد فوق شناسنامه جدیدی صادر میشود و نام المثنی برروی شناسنامه درج نمیشود درباره حذف نام همسر سابق در طلاق‌های بائن نیز خاطرنشان می شود : با درخواست زوج‌ها و تائید پزشکی قانونی این کار شدنی است، اما توضیح این تغییر در سندی که در سازمان ثبت‌احوال نگهداری می‌شود، ثبت شده و برای همیشه باقی می‌ماند. وکیل امور خانواده اظهار داشت  هر شخصی می‌تواند از سازمان ثبت‌احوال تقاضای گواهی تجرد کند، بیان می‌کند: هر کسی که بخواهد می‌تواند از ثبت‌احوال تقاضای گواهی تجرد کند و در این گواهی درج می‌شود که شخص تاکنون ازدواج کرده، طلاق گرفته یا مجرد بوده است.

«براساس ماده 33 قانون ثبت‌احوال در شناسنامه مرد یا زن آخرین نکاح و طلاق یا بذل مدت و در صورت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج که به قوت باقی است، منعکس خواهد شد، همچنین ازدواج و طلاق بائن غیرمدخوله نیز با درخواست هر کدام از زوجین قابل حذف است.»

قانون ثبت‌احوال پیش‌بینی شده است، زن و مردی که رابطه زناشویی با یکدیگر نداشته  بعد از طلاق می‌توانند نام همسر خود را از شناسنامه حذف نمایند. و این درحالی است که تا مدتی قبل سازمان ثبت‌احوال با بخشنامه‌ای این موضوع را فقط به خانم‌ها محدود کرده بود به این ترتیب  که آنها با تائیدیه پزشکی قانونی مبنی بر باکره بودن می‌توانستند نام همسر سابق خود را از شناسنامه‌ پاک کنند، اما دیوان عدالت اداری این بخشنامه را باطل کرد و در نتیجه این امکان برای آقایان نیز فراهم شد تا در صورتی که خانم باکره تشخیص داده شود، بتوانند نام همسر خود را از شناسنامه حذف کنند. در این خصوص وکیل متخصص خانواده جهت مشاوره میتداند شما را راهنمایی نموده.