نمونه لایحه دفاعیه در پرونده اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند

نمونه لایحه دفاعیه در پرونده اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند

نمونه لایحه دفاعیه در پرونده اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند لایحه دفاعیه در پرونده اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند ریاست محترم شعبه…………..دادگاه عمومی(حقوقی)………………… بااحترام اینجانب……………وکیل خواهان آقای………………….درپرونده کلاسه……………………آن دادگاه موضوع دعوای پلاک ثبتی شماره………………..به طرفیت آقای ……………….طرح دعوای الزام مالکان به…

دادخواست الزام به پرداخت خسارت قراردادی

دادخواست الزام به پرداخت خسارت قراردادی ریاست محترم دادگاه با سلام احتراما به وکالت از خواهان آقای محسن اصغری مراتب ذیل را به عرض می رسانم: 1- موکل به موجب مبایعه نامه شماره 14468169 مورخ هشتم دی ماه 1395 دارای کد رهگیری 10711012625053 شش دانگ…

ضمانت اجرای اشتباه در درج نام خوانده

مرجع صدور : شعبه 3 دادگاه تجدیدنظراستان تهران چکیده : ضمانت اجرای اشتباه در درج نام خوانده، صدور اخطار رفع نقص است نه صدور قرار ردّ دعوی تاریخ رأی نهایی : 1392/7/22 شماره رأی نهایی : 9209970301432 رأی بدوی ♦️ در خصوص دعوی خواهان آقای…

آیا می‌توان انباری را به غیر از ساکنان آپارتمان فروخت؟

⚖️ مالک آپارتمان نمی‌تواند آپارتمان خود را به شخصی بفروشد و در عین حال پارکینگ یا انباری آن را که معمولاً در سند تفکیکی دارای پلاک جداگانه‌ای نیست، به دیگری انتقال دهد. طبق قانون تملّک آپارتمان‌ها و آیین‌نامة اجرایی آن، انباری یا پارکینگ جزء قسمت‌های…

خسارات مستاجر به ملک

به طور کلی اگر مستاجر باعث ورود خسارت به خانه شود باید آن را جبران کند مثلا اگر مستاجر شیشه های خانه را شکسته باشد باید در  هنگام تخلیه یا خودش آنها را تعمیر کند یا هزینه های آن را به مالک (موجر)بپردازد. اگر مستاجر…

نمونه لایحه الزام به تنظیم سند رسمی

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی توسط وکیل پایه یک دادگستری الزام به تنظیم سند و تحویل یک واحدآپارتمان واقع در رباط کریم از پلاک ثبتی 1961/160 به انضمام خسارات قانونی و حق الوکاله وکیل مقوم به 51000000 ریال رونوشت مصدق بیع نامه شماره…

وظیفه وکیل پایه یک دادگستری

آنچه اکنون در این مقاله مورد بررسی قرار میگیرد تعریف وکیل پایه یک دادگستری و تفاوت آن با دیگر وکلا می باشد. همانطور که می دانید مسیر پر پیچ و خم وکالت شهره ی زبان هاست و باید پس از گذراندن دوره لیسانس و گذراندن…

نمونه لایحه دفاعیه ممانعت از حق حقوقی

بسمه تعالی ریاست محترم شعبه         دادگاه عمومی حقوقی تهران با سلام و عرض ادب احتراماً با وکالت از محمد رضا نژاد کریم موارد ذیل را به جهت احقاق حقوق موکل به استحضار میرساند: 1-  در تاریخ21/08/93 طی یک مبایعه نامه قرارداد…

اصلاح سند

اصلاح سند مرجع رسیدگی دادگاه عمومی حقوقی                                            تاریخ جلسه 9/7/93 شماره پرونده :93099230230 طرفین دادرسی : خواهان ابو علی خوانده موضوع دادرسی : اصلاح سند دلایل و منضمات : 1 تصویر مجلس تفکیکی موضوع پلاک 6/4 اصلی در اداره ثبت اسناد املاک شهرستان  موجود است…