وکیل خانواده | وكيل خانواده خوب | بهترين وكيل خانواده

وکیل خانواده

در خصوص پروندهای قضایی خانواده با توجه به حساسیت خاص اکثر این قبیل پروندها می بایست با وکیل متخصص و  وکیل پایه یک دادگستری باتجربه در این زمینه  نسبت به مشاوره  اقدام نمود و از علم و تجربه وکیل پایه یک بنا به حساسیت موضوع بهره مند شد برای مثال در اغلب موارد زوجه فاقد دلایل و مستندات خاص برای اقدام به درخواست طلاق یکطرفه نسبت به زوج میباشد که در این قبیل موارد وکیل پایه یک دادگستری متخصص خانواده با مشاوره و اقدام به صلح و سازش بین زوجین مینماید پس از این موضوع با پرسش در خصوص معاشرت و نفقه و اخلاق و سایر جوانب در نهایت با نتیجه گیری مبنی بر عدم سازش با مشاوره و انتخاب مناسبترین مسیر جهت جلوگیری از تنش و سایر مسایل اقدام به طرح دادخواست طلاق توافقی از جانب زوجه مینماید و در برخی موارد با بررسی شروط ضمن عقد و تحقق یکی از شروط اقدام مینماید.

بهترین وکیل خانواده

وکیل پایه یک در مواردی در صورت نبود شرایطی خاص با طرح چندین دعوا فرعی و اخذ نتیجه اقدام به طرح دادخواست طلاق مینماید .

مطلب فوق در خصوص طلاق بود ولیکن در خصوص حقوق مالی زوجه برای مثال در خصوص مهریه با توجه به اینکه از مدتی قبل با بخشنامه جدید تقویم مهریه مبلغ دلخواه از دادخواست حذف گردیده موسسه حقوقی تهران مدافع با بهرگیری از تجربه وکیل باتجربه خانواده پایه یک دادگستری با بررسی شرایط هر یک از مراجعین اقدام نموده و با کمترین میزان ریسک جهت نیل به هدف گام برداشته و موجبات حفظ حقوق مالی زوجه در خصوص مهریه و اجرت المثل و نفقه و غیره میشوند لذا در این خصوص وکیل و مشاوره حقوقی با وکلای پایه یک موسسه حقوقی تهران مدافع با توجه به تجربه خاص در پرونده خانواده بسیار مفید بوده و شرایط را برای موفقیت شما در موارد خانوده محیا ساخته و در سایر موارد برای مثال در خصوص حضانت فرزندان و مطالبه اجرت المثل و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و محکومیت به پرداخت مهریه و تقسیط و تعدیل با ارایه مشاوره تخصصی توسط وکیل پایه یک دادگستری خانواده و قبول پرونده اقدامات بسیار مطلوبی به جهت حفظ شما به عمل خواهد آمد و موید این امر پروندهای موفق وکلای موسسه حقوقی تهران مدافع میباشد برای مثال در موردی ار ارجاع پرونده به وکیل متخصص زوج جهت فرار از پرداخت مهریه اقدام به انتقال صوری اموال به اشخاص نزدیک خویش نموده و در پایان دادرسی و صدور حکم به پرداخت مهریه با ارایه دادخواست اعسار ادعای عدم توانای پرداخت و در نتیجه تعدیل و تقسیط مهریه را نموده بود که با تجربه وکیل دادگستری ابتدا با استعلام کلیه اموال منقول و غیر منقول زوج در یک سال گذشته از اداره ثبت اسناد و املاک تهران و کشور و اداره راهور خودرو و بانکهای خاص مورد استفاده زوج مشخص گردید ایشان در یک سال گذشته و با شکل گیری درگیری با همسر اقدام پیشگیرانه در جهت عدم توقیف اموال نموده و با انتقال حسابهای بانکی و اموال غیر منقول (ملک) و منقول به اشخاص نزدیک اعلام نموده که اموالی ندارد و قادر به پرداخت یکجای مهریه نمیباشد وبا شهود در صدد اثبات ادعای اعسار بوده که با تیزهوشی و پیگیری وکیل ارایه مستندات فوق و با توجه به عدم اثبات تلف حکمی و حقیقی توسط زوج حتی با شهادت شهود اعسار زوج به اثبات نرسیده و با خواست موکل طرح دعوی حقوقی و کیفری مبنی بر فرار از پرداخت دین بر اساس معاملات صوری علیه زوج توسط وکیل پایه یک دادگستری صورت پذیرفته و در پایان باعث حفظ حقوق موکل شده است و همچنین این امر به صورت برعکس و برای اثبات اعسار توسط وکیل برای زوج جهت اثبات اعسار و تعدیل تقسیط محکوم به مهریه مشاوره تخصصی توسط وکیل متخصص ارایه شده که در این خصوص آرای قابلا توجهی توسط وکیل اخذ شده است .

وکیل خانواده در تهران

وکیل پایه یک دادگستری با تجربه خاص در خصوص پروندهای حضانت فرزندان با توجه به تجربه در این خصوص با بررسی شرایط خاص زوج و زوجه و فرزندان مونث و مذکر وبا در نظر گرفتن شرایط روحی فرزندان و با مشاوره در صورت امکان با زوجین بهترین شرایط را در صورت پذیرش طرفین اتخاذ و در صورت اختلاف با توجه به شرایط زوجین و صلاح اطفال با نظر مرجع رسیدگی موجبات اتخاذ حضانت با عنایت به شرایط و تصمیم مرجع فراهم می آید لذا در صورت سوال و درخواست مشاوره میتوانید اینجا را برای مشاوره حقوقی با وکلای موسسه حقوقی کلیک نمایید .